Соціально-психологічні особливості адиктивної поведінки в юнацькому віці, страница 2

Слабий контроль емоційних реакцій мають 52,83% опитаних. Це свідчить про слабість вольового контролю емоційної сфери, про небажання або нездатність контролювати поведінкові прояви емоційних реакцій. 24,53% учнів мають яскраво виражену несформованість вольового контролю своїх потреб і почуттів, схильність реалізовувати негативні емоції безпосередньо в поведінці, без затримки. Оскільки дівчини-підлітки в цілому менш схильні контролювати власні емоційні прояви, за винятком тих, хто знаходиться в закритих спеціальних навчально-виховних установах, то природно, що за гендерною характеристикою жінки більш схильні до неконтрольованості своїх емоційних реакцій. Так, серед числа респондентів з яскраво вираженою несформаністю вольового контролю загальна частка жінок становить понад 75%. Варто зауважити, що слабий контроль емоційних реакцій спостерігається у 85% адиктів.

Понад 50% респондентів мають значний „делінквентний потенціал”, що свідчить про високу готовність підлітків до реалізації делінквентної поведінки та низький рівень соціального контролю. В той же час, спостерігається взаємозв’язок між від’ємним „делінквентним потенціалом” та адиктивною поведінкою. Так, понад 85% адиктів мають схильність до застосування делінквентної поведінки.

Отже, підводячи підсумки, можна зазначити, що учні-адикти мають високу схильність до агресії, насильства, стресу, аутоагресивної поведінки, не здатні контролювати власні емоційні реакції, мають виражену потребу в гострих почуттях та, що найважливіше для суспільства, мають небезпечну схильність до застосування делінквентної поведінки під час кризового стану.

За результатами проведеного дослідження спробуємо виявити фактори, які сприяють формуванню адиктивної поведінки у підлітків (таблиця 1):

1. Сім’я.

Сім’я, як інститут соціалізації дитини, має велике значення у вихованні дитини. Прояв  батьками байдужності,  ворожості,  неповаги,  пред'явлення  завищених  вимог,  застосування до дитини систематичних покарань – усе  це  може  сприяти  формуванню  в  дитини  базової  ворожості  стосовно  батьків, відторгненості  від  найближчих  людей,  недовіри.

2.  Освіта

Традиційна шкільна освіта вже несе в собі адиктивні риси. Викладання навчального матеріалу без інтеграції його з реальним середовищем, завантаженість учбовою діяльністю та безмежне прагнення вчителів і батьків зайняти дітей настільки, щоб не залишалося часу на „всілякі дурниці”, приводить до відриву від реальності. Це пояснює прагнення учнів до нових пригод, незвичайних почуттів тощо.

3. Засоби масової інформації

Телебачення для багатьох людей – це своєрідна формула виживання, що дає можливість людині тимчасово відійти від розв’язання накопичених проблем. Отже, за цією „телевізійною” формулою виживання – реальність сумна, складна, непередбачувана, тому потрібно розслабитися, відпочити та відійти від проблем. Телебачення формує позитивне відношення до психоактивних речовин у підлітків. Герой, за телевізійним сценарієм, повинен бути „крутим”: палити, вживати алкоголь, застосовувати насилля, придавати сексу надмірне значення. Саме тому пояснюється відношення підлітків до психоактивних речовин як таких, що не завжди причиняють шкоду.

4. Суспільство

Визначальну роль у формуванні відповідальної поведінки у підлітка завжди відігравало оточення друзів. Прагнення „не відірватися від компанії”, неможливість сказати „ні, не буду” сприяє формуванню адиктивної поведінки в оточенні. Найбільш важливим в цьому є відношення лідера групи до вживання психоактивних речовин.

З іншої точки зору формуванню адиктивної поведінки сприяють і соціально-економічні проблеми суспільства і, як наслідок, втрата почуття внутрішнього комфорту, рівноваги, власної безпеки.

Таблиця 1. Найхарактерніші відповіді адиктів

ЗАПИТАННЯ

Відповідь з числа респон-дентів, що є адиктами, %

ТАК

НІ

Чи прийнято серед ваших друзів хоча б іноді вживати алкоголь або палити?

90%

10%

Серед моїх знайомих є люди, що пробували одурманюючі токсичні речовини.

80%

20%

Хоч один з Ваших батьків зловживає тютюнопалінням?

70%

30%

Шкідливий вплив на людину алкоголю і тютюну сильно перебільшують

70%

30%

Чи часто Ви не знаєте чим зайнятися у вільний час?

60%

40%

Чи можна купити алкогольні напої і сигарети на території школи або біля неї?

50%

50%

Я часто відчуваю потребу в гострих відчуттях

50%

50%

Чи зіштовхується ваша родина з фінансовими труднощами?

41,38%

33,3%

Чи часто сваряться між собою Ваші батьки?

20%

80%

ЛІТЕРАТУРА:

1.  Березін С.В. , Лісецький К.С. , Назаров Є.А.  Психологія наркотичної залежності та співзалежності. Монографія. – М.: Міжнародна педагогічна академія, 2001.

2.  Короленко  Ц.  П.,  Донских  Т.  А.  Семь  путей  к  катастрофе. – Новосибирск,  1990.

3.  Леонова Л.Г., Бочкарева Н.Л. Вопросы профилактики аддиктивного поведения в юношеском возрасте. Учебно-методическое пособие. – Новосибирск.: Новосибирский государственный медицинский институт, 1998.

4.  Проблемы профилактики негативных зависимостей среди молодежи. Сборник материалов конференции. – Самара: Издательство «Самарский университет», 2001.