Психологічна характеристика адиктивної поведінки, страница 52

Назва шкали, інтерпретація шкали

До проведення тренінгу

Після проведення тренінгу

(1) ШКАЛА УСТАНОВКИ НА СОЦІАЛЬНУ БАЖАНІСТЬ ВІДПОВІДЕЙ

Помірна тенденція давати соціально-бажані відповіді

(50-60 Т-балів)

54,55%

86,36%

Демонстрація строго дотримання малозначимих соціальних норм, навмисне прагнення показати себе в кращому світлі, сторожкість стосовно ситуації обстеження. (понад 60 Т-балів)

45,45%

13,64%

Висока сторожкість респондента стосовно психодіагностичної ситуації, сумнівна вірогідність результатів по основних шкалах (понад 70 Т-балів)

0%

0%

(2) ШКАЛА СХИЛЬНОСТІ ДО ПОДОЛАННЯ НОРМ І ПРАВИЛ

Конформні установки респондента, схильність додержуватися стереотипів і загальноприйнятих норм поведінки (до 50 Т-балів)

31,82%

77,27%

Нонконформні установки респондента, схильність протиставляти власні норми і цінності груповим, схильність „порушувати спокій”, шукати труднощі. (50-60 Т-балів)

45,45%

18,18%

Надзвичайна виразність нонконформних тенденцій, прояв негативізму.  (понад 60 Т-балів)

22,73%

4,55%

(3) ШКАЛА СХИЛЬНОСТІ ДО АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ

Високий соціальний контроль поведінкових реакцій, відсутність схильності до адиктивного стану. (до 50 Т-балів)

59,09%

77,27%

Схильність респондента до відходу від реальності за допомогою зміни свого психічного стану, схильності до ілюзорно-компенсаторного способу вирішення особистісних проблем, орієнтація на почуттєву сторону життя (50-70 Т-балів)

40,91%

22,73%

Виражена психологічна потреба до адиктивних станів, сумнівна вірогідність результатів (понад 70 Т-балів)

0%

0%

(4) ШКАЛА СХИЛЬНОСТІ ДО САМОУШКОДЖУВАЛЬНОЇ ТА САМОРУЙНІВНОЇ ПОВЕДІНКИ

Відсутність готовності до самоушкоджувальної та саморуйнівної поведінки, відсутність схильності до реалізації комплексів провини у поведінкових реакціях. (до 50 Т-балів)

54,55%

81,82%

Низька цінність власного життя, схильність до ризику, виражена потреба в гострих відчуттях, садомазохістові тенденції. (50-70 Т-балів)

45,45%

18,18%

Сумнівна достовірність результатів (понад 70 Т-балів)

0%

0%

(5) ШКАЛА СХИЛЬНОСТІ ДО АГРЕСІЇ Й НАСИЛЬСТВА

Невиразність агресивних тенденцій, неприйнятність до насильства як засобу вирішення проблем, нетипічність агресії як засіб виходу з фрустрації (до 50 Т-балів)

36,36%

54,54%

Наявність агресивних тенденцій та схильність до насильства (50-60 Т-балів)

40,91%

31,82%

Агресивна направленість особистості у взаєминах з іншими людьми, схильність вирішувати проблеми за допомогою насилля, тенденція використовувати приниження партнера як засобу стабілізації самооцінки, наявність садистичних тенденцій (60-70 Т-балів)

22,73%

13,64%

(6) ШКАЛА ВОЛЬОВОГО КОНТРОЛЮ ЕМОЦІЙНИХ РЕАКЦІЙ

Жорсткий контроль будь-яких поведінкових емоційних реакцій, почуттєвих потягів (до 50 Т-балів)

18,18%

27,27%

Помірний вольовий контроль поведінкових реакцій, помірна схильність до реалізації негативних емоцій безпосередньо в поведінці без затримки (50-60 Т-балів)

50,00%

54,55%

Слабість вольового контролю емоційної сфери, небажання або нездатність контролювати поведінкові прояви емоційних реакцій (понад 60 Т-балів)

31,82%

18,18%

(7) ШКАЛА СХИЛЬНОСТІ ДО ДЕЛІНКВЕНТНОЇ ПОВЕДІНКИ

Невиразність готовності до реалізації делінквентної поведінки, високий рівень соціального контролю (до 50 Т-балів)

40,91%

68,18%

Наявність делінквентних тенденцій у респондента, низький рівень соціального контролю. (50-60 Т-балів)

45,45%

27,27%

Висока готовність до реалізації делінквентної поведінки (понад 60 Т-балів)

13,64%

4,55%