Психологічна характеристика адиктивної поведінки, страница 40

—  Як ми визначаємо їхнє розташування?

—  Від кого я захищаюся за допомогою своїх границь?

—  Яка дистанція у відносинах є самої безпечною й ефективної?

 «ЩО ЗАГАЛЬНОГО Й ЩО РІЗНОГО»

Ціль: знаходження подібності й розходження між учасниками

Завдання:

ü  виявлення критеріїв визначення подібності - розходження з іншими

ü  розвиток здатності до вільного прояву себе як схожого й себе як відмінного

ü  виділення загальний і різного як спосіб побудови відносин

Хід вправи: учасникам пропонується написати 5 (10) подібностей і 5 (10) розходжень із іншими учасниками, наприклад, у парах. Вправи можна ускладнювати, виконуючи його в підгрупах з більшою кількістю людин. Тоді порівняння проводиться в декількох варіантах: 1 - 2 - 3; (1 + 2) - 3; (1 + 3) - 2; і т.д. Робота ведеться з відносинами, що виникають у результаті виділення загального - різного. Акцент можна зробити на роботі із труднощами, що виникають у процесі порівняння. Можливі виходи на роботу з ризиком саморозкриття:

ü  Чому важко ділитися «своїм»?

ü  Що лякає в цьому?

ü  Чим ти ризикуєш, коли відкриваєш іншим те, що їм про тебе невідомо?

ü  Чим ти ризикуєш, коли ти собі відкриваєш те, що про себе не хочеш знати або не знав ніколи?

 «Я Й МОЕ»

Ціль: разотождествление «Я» і «моє».

Завдання: усвідомлення почуттів, що виникають у процесі втрати - придбання

Хід роботи: Учасникам пропонується описати те, що становить їх «Я» і виділити те, що по - сьогоденню належить їм.

Після цього група виконує наступне завдання: кожний учасник у групі (або один учасник) на основі позначених їм складових «моє» намагаються визначити місце й роль свого «Я» у тім, що йому належить.

Робота ведеться з думками й почуттями, що виникають у кожному випадку. Дається сугестія на разотождествление: «Тепер ти зможеш розуміти й розрізняти, де ти, а де те, що тобі належить».

«РОБОТА З ОБРАЗАМИ ГРАНИЦЬ»

Ціль: визначення й усвідомлення власних особистісних границь і корекційна робота з ними

Завдання:

ü  Простраивание особистісних границь у відносинах

ü  Усвідомлення свого «особистого простору»

ü  Усвідомлення механізмів і способів, за допомогою яких вибудовуються границі з людьми

ü  Усвідомлення почуттів, що виникають у результаті взаємодії із групою, виходячи із займаного простору, їх отреагирование

Хід роботи: Робота ведеться з одним учасником. Учасникові пропонується образно представити й описати свої границі попереду, праворуч, ліворуч і позаду. Важливим є дистанція в кожному з випадків, образ границі (її якості), здатність управляти границями.

Приклад:

Психолог: Представ свою границю попереду від себе... Покажи її ... Як вона виглядає?

Клієнт: На відстані витягнутої руки я бачу її як лінію ... Не дуже товсту.

П: Це проста лінія? Через неї можна переступити?

К: Ні, це не проста лінія. Вона як би магічна, пропускає того, кого я хочу пропустити.

П: Як поводиться границя стосовно людей, яких ти не хочеш пускати?

К: У мене виникає бажання відсунутися від цієї людини, і я почуваю, що границя рухається за мною.

П: Я правильно розумію, що ти йдеш від спілкування (відносин) із цією людиною?

К: Так, він мені нецікавий і нудний.

П: Тобі потрібні веселі люди?

К: Не обов'язково веселі, але такі, з якими б я почував себе комфортно. Це яка - те взаємна зацікавленість.

П: Визнач зараз границі для мене.

К: Ну, мене влаштовує те, як ми сидимо.

П: Отже, от ця лінія - це твоя границя. Спробуй віддалити її від себе... Що ти зараз почуваєш?

К: Я почуваю, що ти стаєш чужим, далеким. Мені незручно спілкуватися з тобою.

П: Зроби тепер границю набагато ближче, чим у перший раз... Які в тебе почуття зараз?

К: Мені хочеться віддалитися.

П: Тобі хочеться віддалитися, щоб...

К: Щоб не почувати себе напруженим від того, що ти занадто близький.

П: Так часто відбувається?

К: Так, досить часто.