Психологічна характеристика адиктивної поведінки, страница 34

Робота в групі полегшується, якщо в ній приблизно нарівно хлопчиків і дівчат. Це сприяє виробленню правильних зразків чоловічої і жіночої поведінки, підвищує емоційну насиченість групового спілкування, розширює коло тем, що торкаються учасниками групи в дискусіях.

Протипоказаннями для участі в групі є грубі психопатичні реакції, виражена гіперактивність, серйозне психічне захворювання.

Кількість учасників групи — 22 особи, учні Мелітопольської загальноосвітньої школи №24 (12 хлопчиків та 10 дівчат).

ЗАДАЧІ ГРУПОВОЇ РОБОТИ. Задачі варіюють у залежності від складу групи і від етапу роботи. Їх можна розділити на загальногрупові й індивідуальні (обумовлені психологічними проблемами окремих учасників). Загальні задачі, що не залежать від типу групи, — це її гуртування, організація змістовного спілкування між учасниками. Вони важливі на всіх етапах роботи, починаючи з моменту знайомства і кінчаючи заключним заняттям. Найбільшу питому вагу мають задачі безпосереднього тренінгу засобів спілкування.

МЕТОДИ ГРУПОВОЇ РОБОТИ. У ході роботи ми прийшли до висновку про доцільність сполучення різноманітних методів, традиційно використовуваних у різних формах групової роботи. Нами використані методики:

1.  Розширення границь пізнавання. Дослідження особистісних ресурсів.

2.  Підвищення стресостійкості, зниження тривожності.

3.  Зниження сугестивності, підвищення критичності.

4.  Розвиток навичок спілкування в умовах проблемних життєвих ситуацій.

5.  Розвиток навичок саморегуляції й структурування часу.

6.  Рефлексія особливих станів свідомості.

7.  Зниження деструктивної конфліктності.

Програма профілактики

Заняття 1. Знайомство. Правила й принципи групової роботи

Ціль: укладання контракту на подальшу роботу.

Завдання:

- встановлення контакту;

- побудова відносин;

- мотивація на роботу;

- тематична орієнтація;

- мети, очікування.

Основні поняття:

·  тренінгова група;

·  правила роботи;

·  очікування;

·  ім'я;

·  відносини, контакт;

·  наркотик, наркотична залежність.

Особливістю проведення першого заняття є те, що сама робота повинна носити характер не терапії й не корекції, а лише  невеликої  бесіди, що носить скоріше консультаційний характер. Як і в індивідуальній роботі, метою самої бесіди повинен стати збір інформації про клієнта, особливості його взаємодії з оточуючими людьми, характерологічні особливості. Для психолога важливо  відстежити розбіжності в суб'єктивній оцінці клієнтом своїх особливостей з об'єктивними явищами, зрозуміти їхні причини, побудувавши, таким чином, як можна більша кількість гіпотез для подальшої роботи.

Приклад: Групі був заданий досить популярний для перших занять питання:

"Опиши себе, який ти людина?" 

 Світлана, 16 років: Звичайна людина, зі своїми чудностями. Нічого особливого.

Ведучий: Проте, є що – те, що відрізняє тебе від інших людей?

Світлана: Може бути, незалежність.

Ведучий: Незалежність від кого або від чого?

Світлана: Незалежність від інших людей, від їхніх думок, претензій.

Протягом всієї роботи Оля демонструвала свою незалежність і навіть отстраненность, однак насправді була дуже чутлива до зауважень і думок інших учасників групи по її приводу (це було видно по вегетативних реакціях, позі, міміці й іншим невербальним проявам клієнтки). Таким чином, ми мали можливість побачити розбіжність між тією інформацією, що надав клієнт і тим, що він дійсно робить. Це дозволило нам сформулювати кілька гіпотез:

·  Незалежність є захистом від власних проявів, в основі чого, можливо, лежать ірраціональні установки "Не можна нікому довіряти", "Я не маю права проявляти свої почуття", "Я повинна бути незалежної" і т.д. У цьому випадку важливо визначити, що є механізмом, що постійно закріплює цю установку, її джерело й особливості прояву.