Психологічна характеристика адиктивної поведінки, страница 32

Для визначення готовності підлітків до реалізації різних форм девіантної поведінки та вивчення причин виникнення адиктивної поведінки було проведено опитування, в якому брали участь 52 учні середньої школи № 25 (м.Мелітополь) обох статей (середній вік склав 15,28). Респонденти були поділені на дві групи: контрольна (24 особи) та експериментальна група (22 особи). Окрім опитувального листа СВП учням було запропоновано відповісти на додаткових 14 запитань, які стосуються можливих причин виникнення адиктивної поведінки. Опитування проводилося анонімно. Інтерпретація одержаних відповідей по СВП проводилася за допомогою створеної для цього автором комп’ютерної програми. Статистичний аналіз експериментальних даних був проведений за допомогою комп’ютерної програми ОСА.


          Таблиця 1

Результати проведеного опитування методикою СВП за 6 шкалами, у %

Назва шкали, інтерпретація шкали

Контрольна група

(24 особи)

Експеримен-тальна група (22 особи)

(1) ШКАЛА УСТАНОВКИ НА СОЦІАЛЬНУ БАЖАНІСТЬ ВІДПОВІДЕЙ

Помірна тенденція давати соціально-бажані відповіді

(50-60 Т-балів)

70,84%

54,55%

Демонстрація строго дотримання малозначимих соціальних норм, навмисне прагнення показати себе в кращому світлі, сторожкість стосовно ситуації обстеження. (понад 60 Т-балів)

25,00%

45,45%

Висока сторожкість респондента стосовно психодіагностичної ситуації, сумнівна вірогідність результатів по основних шкалах (понад 70 Т-балів)

4,17%

0%

(2) ШКАЛА СХИЛЬНОСТІ ДО ПОДОЛАННЯ НОРМ І ПРАВИЛ

Конформні установки респондента, схильність додержуватися стереотипів і загальноприйнятих норм поведінки

(до 50 Т-балів)

41,67%

31,82%

Нонконформні установки респондента, схильність протиставляти власні норми і цінності груповим, схильність „порушувати спокій”, шукати труднощі. (50-60 Т-балів)

45,83%

45,45%

Надзвичайна виразність нонконформних тенденцій, прояв негативізму.  (понад 60 Т-балів)

12,50%

22,73%

(3) ШКАЛА СХИЛЬНОСТІ ДО АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ

Високий соціальний контроль поведінкових реакцій, відсутність схильності до адиктивного стану. (до 50 Т-балів)

62,50%

59,09%

Схильність респондента до відходу від реальності за допомогою зміни свого психічного стану, схильності до ілюзорно-компенсаторного способу вирішення особистісних проблем, орієнтація на почуттєву сторону життя

(50-70 Т-балів)

37,50%

40,91%

Виражена психологічна потреба до адиктивних станів, сумнівна вірогідність результатів (понад 70 Т-балів)

0%

0%

(4) ШКАЛА СХИЛЬНОСТІ ДО САМОУШКОДЖУВАЛЬНОЇ ТА САМОРУЙНІВНОЇ ПОВЕДІНКИ

Відсутність готовності до самоушкоджувальної та саморуйнівної поведінки, відсутність схильності до реалізації комплексів провини у поведінкових реакціях. (до 50 Т-балів)

41,67%

54,55%

Низька цінність власного життя, схильність до ризику, виражена потреба в гострих відчуттях, садомазохістові тенденції. (50-70 Т-балів)

58,33%

45,45%

Сумнівна достовірність результатів (понад 70 Т-балів)

0%

0%

(5) ШКАЛА СХИЛЬНОСТІ ДО АГРЕСІЇ Й НАСИЛЬСТВА

Невиразність агресивних тенденцій, неприйнятність до насильства як засобу вирішення проблем, нетипічність агресії як засіб виходу з фрустрації (до 50 Т-балів)

41,67%

36,36%

Наявність агресивних тенденцій та схильність до насильства

(50-60 Т-балів)

33,33%

40,91%

Агресивна направленість особистості у взаєминах з іншими людьми, схильність вирішувати проблеми за допомогою насилля, тенденція використовувати приниження партнера як засобу стабілізації самооцінки, наявність садистичних тенденцій (60-70 Т-балів)

25,00%

22,73%