Психологічна характеристика адиктивної поведінки, страница 28

2. Кожний підліток є особистістю, і як особистість він має потребу в росту й розвитку. Як відомо, розвиток у старшому підлітковому віці відбувається за допомогою встановлення міжособистісних контактів. Підлітки групи ризику мають найчастіше більший творчий і психологічний потенціал, але фактично вони перебувають в оточенні, де відсутні міжособистісні відносини, близькість, любов, прийняття однієї людини іншим. Виникає дисонанс між потенційними можливостями й потребами. Цей дисонанс приносить підліткові глибоке страждання й, за нашими спостереженнями, найчастіше є причиною, по якій він звертається до наркотиків і попадає в суспільство наркоманів.

3. При реалізації програми профілактики варто звертатися саме до того здорового початку, що є в підлітку. Крім того, проблему необхідно вирішувати на тім рівні, на якому вона виникає.

Існують багато подібних моментів в особистостях клієнтів. Корекційний ефект залежить від уміння фахівця побачити розходження, особливості кожного підлітка й зуміти ці особливості підтримати. Подібність потенційних наркоманів полягає в однаковому шляху втечі від миру, але способи виживання й самовираження в кожного глибоко індивідуальні. Підлітки, що беруть участь у програмах, ще не виробили іншого способу існування у світі, крім «відходу» від нього за допомогою наркотиків. Ми вважаємо, що кожний підліток у такий спосіб прямо або побічно звертається до дорослого з питанням: «Як існувати й реалізувати себе у світі без наркотиків?». Мета психокорекції - надати клієнтові можливість одержати повноцінну багаторівневу відповідь на це питання. Потрібне взаємодія, у яке клієнт буде залучений повністю. Відповідно до цього програма профілактики повинна припускати роботу з особистістю на всіх її рівнях - фізичному, емоційному й когнітивному.

4. Більша частина того, що називається психічною залежністю, складається з невирішених психологічних проблем, які в старшому підлітковому віці доводиться вирішувати дуже швидко. Однак підлітки часто намагаються всіма способами піти від їхнього рішення. Коли вони це роблять за допомогою наркотику, то психологічно застряють на підлітковій стадії розвитку. Вони вживають наркотики, щоб бути дорослими, однак дорослими (у психологічному змісті) так і не стають. У тому випадку, якщо клієнт у процесі участі в програмі профілактики зможе активізувати механізми дозволу власних проблем, а в підлітковому віці - це завдання дорослішання, він може перетворитися з підлітка групи ризику в нормально, що розвивається людину.

Саме для реалізації цих положень доцільно створювати психокорекційні групи, що є наймогутнішим інструментом зміни людського поводження.

У кожної людини, особливо в період рішення завдань свого дорослішання, існує стійка тенденція будувати на основі власних подань про себе не тільки поводження, але й інтерпретацію індивідуального досвіду. Тому якщо Я- концепція сформувалася й виступає як активний початок, змінити її буває надзвичайно складно. Іноді цей процес є хворобливим для самого підлітка й викликає безліч психологічних і фізіологічних захистів. Безсумнівно, повністю змінити сутність підлітка і його подання про себе практично неможливо, та й не має змісту, однак одним з напрямків може бути робота з полегшення самопізнання, тобто мінімізація деструктивної тривоги саморозкриття, властивої даному віковому періоду. Тривога в нашому розумінні з'являється паралельно з ризиком саморозкриття, однак деструктивна тривога спрямована саме на те, щоб ніяким образом не ризикувати у власному розвитку [29]. Іноді джерелом тривоги стають батьківські установки й соціальні стереотипи, а засобом рятування від її - наркотик. Тому завданням групової роботи зі старшокласниками є створення умов для нейтралізації негативної тривоги й збільшення можливостей безпечного в даній ситуації ризику саморозкриття. Наявність у групі атмосфери, де пізнання себе стає можливістю, спонукує підлітка знаходити в собі нові ресурси й опановувати ними, переборюючи, таким чином, різні перешкоди на шляху дорослішання.