Психологічна характеристика адиктивної поведінки, страница 22

Начальник Національного агентства США по боротьбі з наркотиками Баррі Маккеффрі говорить: «Ми домоглися більших успіхів у зниженні споживання наркотиків і викорінюванні наслідків наркоманії на національному рівні. Проведені нами профілактичні й просвітні програми виявилися успішними. За останні 15 років нам удалося на 50 відсотків скоротити число людей, що вживають наркотики. Число вбивств, пов'язаних з наркотиками, скоротилося на 25 відсотків. У містах країни сформоване понад 3,5 тисяч громадських організацій по боротьбі з наркотиками.»

В Америці існує сильний суспільний рух по боротьбі з наркотиками. Він охоплює понад 3,5 тисяч громадських об'єднань. Прагнучи скоротити вживання наркотиків, особливо серед молоді, ці об'єднання співробітничають із місцевими групами й установами штатів і федерального уряду. Такі групи здатні мобілізувати суспільні ресурси, організувати колективні дії, сполучати профілактику, лікування й правозастосування, а також відродити в молоді почуття гордості від проживання в даному місті або районі [27, с.3].

У США активно діють організації, що поширюють позитивний досвід в інші країни.

Однієї з них є “Life Skills International” (далі - LSI) - благодійна організація, заснована в 1991 р., що займається розробкою й поширенням програм здорового стилю життя дітей у багатьох країнах миру. Фахівцями LSI здійснюються наступні види допомоги зацікавленим організаціям і фахівцям: аналіз проблем дитячих колективів, концептуалізація й створення програм подолання цих проблем; створення й удосконалювання програм профілактики прилучення до психоактивних речовин, формування життєвих навичок, особистісного росту; допомога по впровадженню профілактичних програм, розробка стратегій їхнього застосування й поширення, оцінка їхньої ефективності; навчання фахівців методам реалізації й розробки програм; консультування урядових служб, приватних і державних організацій, шкіл, вузів, розробка фінансового забезпечення впровадження програм і підготовки кадрів.

Базова програма LSI - програма формування життєвих навичок і профілактики споживання психоактивних речовин. У США вона вважається найбільш ефективною. Ціль програми - навчання підростаючого покоління здоровому стилю життя й навичкам опору прилученню до психоактивних речовин. Завдання програми: 1) розвиток соціальної й особистісної компетентності дітей; 2) вироблення навичок самозахисту й попередження виникнення проблем. Рішення кожної із цих завдань припускає формування певних соціально-психологічних навичок: 1) навчання навичкам ефективного спілкування, критичного мислення, прийняття рішень, вироблення адекватної самооцінки; 2) навчання навичкам уміння постояти за себе, уникати ситуацій невиправданого ризику, робити раціональний, здоровий життєвий вибір, а також навичкам регуляції емоцій, уникання стресів, дозволу конфліктів, опору тиску ззовні.

Принципи побудови програм ФЖН

          I. Всесторонність програм. У процесі антинаркотичного навчання важливо використати різноманітні методи подачі інформації, методики тренінгу соціально-психологічних навичок і способи закріплення вивченого в поводженні. Всесторонність означає орієнтацію на цілісну людину протягом певного часу. До основних аспектів всесторонності ставляться:

          1. Засвоєння знань. Численні дослідження дають підставу думати, що однієї інформації для зміни поводження недостатньо. Діти повинні придбати оптимум знань для того, щоб самостійно критично мислити й правильно будувати поводження. Всебічні програми дають учнем знання шляхом концептуалізації інформації, тренінгу по її закріпленню, виконання завдань по читанню, домашніх вправ разом з родителями й участі в суспільному житті за місцем проживання.

          2. Навички соціальної компетентності. Успішна профілактика споживання психоактивних речовин зв'язується дослідниками з наявністю в дітей соціально-психологічних навичок. Ці навички забезпечують уміння відмовлятися від ризикованих пропозицій, бачити позитивні й негативні сторони явищ, взаємодіяти з однолітками, дружити, уміти пережити втрату друга, виражати правильно свої почуття й ін. Програми ФЖН обов'язково включають навчання: