Психологічна характеристика адиктивної поведінки, страница 12

Важливу роль в освітньому процесі грає особистість педагога. Професія педагога, на жаль, може внести свій внесок у деформацію особистості людини, що обрали для себе цю спеціальність. І така деформована особистість, транслюючи знання, транслює і частину своєї деформації. Говорячи про професійну деформацію, ми маємо на увазі повну ідентифікацію з професією, коли втрачаються особистісні риси. Вчительські стратегії переносяться в сферу міжособистісних відносин, що часом, є однією з причин конфліктів у родині і з іншими людьми. Робота педагога може стати, у силу різних обставин, його агентом адиктивної реалізації. Існують і адиктивні освітні організації. Уся робота в них будується сугубо в інтересах установи. Схвалюються і ставляться в приклад співробітники, що проводять на робочому місці безмежну кількість часу, що жертвують собою, дітьми і родиною в цілому. Персонал працює на знос. План роботи в таких установах дуже насичений, і значні тимчасові витрати приділяються контролеві над освітнім процесом, тим, що його супроводжує і за персоналом. У подібних колективах нездорова психологічна атмосфера, багато людей із хронічними захворюваннями і не вирішеними проблемами в родинах, в особистому житті. Здоровою альтернативою такій установі, могло б стати установа з особистісно-орієнтованою моделлю, що охоплювала б і дітей і педагогічний колектив.

Засоби масової інформації. Не менш важливим інститутом соціалізації є засоби масової інформації. Їхня заслуга велика в багатьох сферах громадського життя: культурі, політиці, економіці, освіті, вихованні тощо. Але разом з тим, вони вносять свій внесок у відрив людей від реальності, пропонуючи цілу індустрію відчуттів замість повноцінним взаєминам, дають готові зразки думок і вчинків. «...існує погроза надлишкового, всеїдного споживання телевізійної й іншої масової культури, що негативно позначається на розвитку творчих позицій, індивідуальності і соціальній активності особистості» (13, с. 29).

Телебачення здебільшого роз'єднує людей. Вони розучуються спілкуватися. Члени родини можуть вечорами після роботи і навчання збиратися біля екранів на кілька годин, перекидаючись лише репліками з приводу переглянутого, але не приділивши уваги проблемам і інтересам один одного. Багато хто знаходять у телебаченні ефективний, на їхній погляд, засіб відходу від проблем. Часом екранні персонажі говорять про те, що реальність нудна, складна, непередбачена, і тому треба відвернутися, розслабитися, відпочити. Деякі люди можуть прийняти це як формулу виживання і зробити для себе висновок, що починати якісь дії, переорганізувати свій життєвий план – це усі великі витрати, що краще просто відсторонитися. Емоційна подача матеріалу може сприяти швидкому і міцному засвоєнню подібних формул.

Релігія відіграє важливу роль в історії, культурі і моральному кодексі суспільства. У важкий для людини час вона звертається до релігії, і вона дає їй віру, надію і сили для протистояння важким іспитам. Говорячи про релігійні представлення, З.Фрейд пише, що «скарбниця» цих представлень породжена «з потреби зробити безпорадність людини стерпної...», «життя в цьому світі служить якоїсь вищої мети, що, щоправда, нелегко угадати, але яка, безсумнівно, означає удосконалювання людської істоти» (14, с. 493). Релігія може стати великою силою, що допомагає пройти життєвий шлях із усіма його позбавленнями, надійною опорою у важкі дні. Але, разом з тим, релігія може стати і силою, що веде від дійсності. Пошуки себе, прагнення до самовдосконалення приводять у світ релігійних ілюзій. Часом, непомітно для себе людина виявляється утягненим в одну з релігійних сект, деструктивних по своїй суті. Під прикриттям шляхетної мети – прагненням до духовності – відбувається насильницький (з боку керівників секти або гуру) відривши від дійсності. По дослідженнях Поліщук Ю. І. (15) молодих людей, що приваблені до деструктивних сект, відрізняють:

[ Відчуження від близьких, іноді з вираженою ворожістю. Може супроводжуватися відходом з будинку.